ERASMUS+


Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

WIĘCEJ

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!WYJAZD


W tym roku nasi uczniowie wybierają się do trzech ciekawych krajów. Uczestnicy projektu będą podzieleni na grupy, a każda grupoa przydzielona będzie do jednego kraju. Zapoznaj się z informacjami o:

GRUPIE MALTAŃSKIEJ

GRUPIE PORTUGALSKIEJ

GRUPIE WŁOSKIEJ

| 71 798 67 02 | EZN@EZN.EDU.PL